2 kwietnia 2017

Mobilny Świat Millenialsów – infografiki

Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia przeprowadził na zlecenie Volkswagen Financial Services badania opinii społecznej Mobilny Świat Millenialsów”. Badania zrealizowano w marcu 2017 r. Dowiadujemy się, z nich co millenialsi rozumieją przez pojęcie mobilności oraz w jakim stopniu czują się mobilnymi.

Badania potwierdzają, że rozumienie pojęcia mobilności wśród osób z pokolenia „Y” wychodzi poza jego tradycyjne pojmowanie związane z przemieszczaniem się. Naturalnie, w dalszym ciągu utożsamiają je oni z transportem i możliwością pokonywania dużych odległości w krótkim czasie, jednak wyraźnie widać, że nie są to jedyne obszary życia jakie, ich zdaniem, wchodzą w zakres tego zjawiska.

Młodzi ludzie kojarzą mobilność także z nowoczesnymi technologiami, możliwością podróżowania, czy nowoczesnym stylem życia. Aż 90% millenialsów deklaruje, że chcą być ludźmi mobilnymi – jednocześnie podkreślając też, że cechuje ich elastyczność oraz otwartość na zmiany.