Czy znasz przepisy drogowe? (QUIZ)

19 czerwca 2018

Motoryzacja

Z pewnością niejeden z nas uważa się za świetnego kierowcę. A jak jest z naszą znajomością przepisów? Bywa z nią różnie. Zwłaszcza, że przepisy się zmieniają. Kolejne nowelizacje wprowadziły sporo zmian. Proponujemy wam sprawdzenie swojej wiedzy – nie tylko na temat prawa o ruchu drogowym, ale też różnego rodzaju przepisów, które bezpośrednio lub tylko pośrednio dotyczą wszystkich kierowców.   

W strefie ruchu należy ustępować pierwszeństwa pieszym