18 marca 2024

Co to jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) ?

Chcąc wnioskować o kredyt, pożyczkę bądź leasing zawsze porównujemy co najmniej kilka różnych ofert. Nie jednokrotnie popełniając już na tym etapie błąd, polegający na weryfikowaniu kosztów poszczególnych,  kosztu całkowitego albo oprocentowania,  podczas gdy zdecydowanie lepiej byłoby skupić się na RRSO. Jest to niewątpliwie wskaźnik kluczowy. Koszt całkowity bywa mylący, bo uzależniony jest od licznych zmiennych, przy czym RRSO ma na jego wysokość ogromny wpływ. Oceniając, która opcja finansowania będzie dla nas najbardziej korzystna, warto więc przyjrzeć się najpierw rzeczywistej, rocznej, stopie oprocentowania.

Zdając sobie już sprawę z tego, że RRSO pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji finansowych, powinniśmy też wiedzieć czym jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania i jak należy RRSO interpretować.

RRSO- czym jest? Wyjaśnienie terminu i składowych

Definicja RRSO wynika z Ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku. Nie chcąc długo  zastanawiać się co to jest można powołać się bezpośrednio na jej treść, która mówi że: RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania to: „całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym”. Taka ilustracja wciąż jednak brzmi dla przeciętnego konsumenta skomplikowanie. Dlatego postaramy się przełożyć prawną formułę na bardziej przystępną ogółowi. Z całą pewnością pomocna okaże się tu wiedza na temat składowych RRSO. Nalezą do nich:

-oprocentowanie nominalne (wartość według której naliczane są odsetki zobowiązania)

-opłata za sporządzenie umowy

-prowizje

-koszty rozpatrzenia wniosku

-podatki udzielającego kredytu/pożyczki/leasingu

-wysokość marży

-opłaty za usługi dodatkowe, np. weryfikację informacji, ubezpieczenie kredytu

-pozostałe koszty zobowiązania

Znając już składowe rocznej stopy oprocentowania, można powiedzieć, iż w uproszczeniu to właśnie ona stanowi koszt całkowity, bo opiewa wszystkie jego elementy, będące dla klienta kosztami. RRSO umożliwia zatem precyzyjne wyliczenie wydatków związanych z udostępnieniem nam przez bank bądź inną instytucję lub firmę określonego kapitału. Samodzielne oszacowanie RRSO wymaga posłużenia się matematycznym wzorem, wszakże dziś absolutnie nie trzeba zawracać sobie głowy żadną zaawansowaną matematyką, ponieważ kredytodawcy i pożyczkodawcy od 2017 roku są zobligowani do podawania RRSO w ofertach a nawet reklamach. Dzięki temu łatwo i sprawnie jesteśmy w stanie zaopiniować daną propozycję jako mniej lub bardziej atrakcyjną.

RRSO a CKK

Skoro rzeczywista roczna stopa oprocentowania w zasadzie w pełni determinuje całkowity koszt kredytu, a co za tym idzie można ją z CKK utożsamiać, to czy istnieją pomiędzy wspomnianymi pojęciami jakieś różnice? Gdy weźmiemy pod uwagę oferty z tym samym okresem obowiązywania umowy, rzeczywiście tych różnic nie ma i w takim przypadku zawsze niższa RRSO będzie oznaczała niższy CKK. Jeśli natomiast zestawimy ze sobą zobowiązania, zwłaszcza długoterminowe,  z różnymi terminami spłaty sprawa wygląda nieco inaczej, bynajmniej rozpatrując opłacalność dla naszego portfela. Wyższa rata nie oznacza bowiem, że realnie wydamy więcej- na spłatę mamy przecież mniej czasu.  Niższy wydatek w skali miesiąca nie oznacza z kolei, że mniej płacimy ale mimo to niska RRSO przyczynia się do tego, iż w regularnym rozliczeniu nie cierpi nasz budżet. Pamiętamy zatem, że roczna stopa oprocentowania informuje nas o kosztach całkowitych zobowiązania, wszakże w ujęciu rocznym.

Co wpływa na wysokość RRSO?

Wyraźnie daje się zauważyć, że wskaźnik RRSO dla poszczególnych propozycji finansowania przedstawia się bardzo różnie, oscylując pomiędzy kilkoma a kilkuset procentami.  Mając na uwadze co uwzględnia RRSO i co to jest mamy prawo być zaskoczeni, dopatrując się chociażby wygórowanych kosztów albo mając wrażenie, że prawie w ogóle nie istnieją. Słusznie, aczkolwiek oprócz kosztów i okresu kredytowania na wartość RRSO wypływa jeszcze kilka czynników. Można wśród nich wymienić warunki rynkowe- banki dostosowują się do sytuacji makroekonomicznej, a także przepisy prawa, które stawiają ograniczenia względem maksymalnych kosztów a więc pośrednio rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Nie bez znaczenia pozostaje również zabezpieczenie zobowiązania, ograniczające tzw. ryzyko kredytowe. Kredyt celowy(np. hipoteczny) lub leasing (np. samochodowy) mają w związku z tym przeważnie niższe RRSO niż kredyt gotówkowy.

Atrakcyjność kredytu lub pożyczki

Porównywanie RRSO niewątpliwie powinno wejść nam w nawyk podczas kalkulacji związanych z wyborem finansowania. Wartość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania pomoże wyselekcjonować najkorzystniejsze oferty na rynku. Dodatkowo można użyć przelicznika kredytowego, dostępnego na wielu stronach internetowych, zestawiając otrzymany wynik z warunkami na umowie, którą otrzymujemy do podpisania. Niemniej jednak nie zawsze należy ograniczać się wyłącznie do kosztowego punktu widzenia.  Liczą się bowiem też czas oraz dostępność czyli zakres formalności.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.  Informacje w artykule aktualne na dzień publikacji.