15 stycznia 2024

Czy można wcześniej spłacić leasing samochodu?

Dostępne na rynku oferty finansowania samochodów pozwalają obecnie zawrzeć umowę nawet na bardzo krótki okres, wynoszący 2 – 3 lata. Maksymalna długość kontraktu wynosi jednak – w zależności od konkretnego produktu – 4, a nawet 5 lat. Zdarza się, że przedsiębiorca lub klient indywidualny, który początkowo wybiera większą liczbę rat, w trakcie jej trwania woli zmienić warunki spłaty i zakończyć ją wcześniej. W artykule wskazujemy, czy można wcześniej spłacić leasing i jakie mogą być przyczyny takiej decyzji oraz korzyści z niej płynące.

Czy spłata leasingu przed terminem jest możliwa?

Klient, który zawarł umowę leasingu z Volkswagen Financial Services na dany okres, może wnioskować o jej skrócenie. Nie istnieje jeden schemat postępowania w podobnych sytuacjach – finansujący podejmuje decyzję zawsze indywidualnie, po analizie konkretnej sytuacji danego leasingobiorcy. Zwracając się do leasingodawcy z wnioskiem o skrócenie okresu spłaty warto jednak pamiętać, że minimalny czas trwania umowy leasingu operacyjnego wynosi 24 miesiące. Jest to warunek podyktowany nie wewnętrznymi regulaminami finansującego, a obowiązującymi przepisami prawa. Aby leasing samochodu mógł zostać uznany za operacyjny, okres umowy musi bowiem być równy co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji – co w przypadku auta osobowego przekłada się właśnie na 2 lata.

Spłata leasingu przed terminem – dlaczego warto?

Istnieje kilka powodów, dla których klient może rozważać opcję wcześniejszej spłaty finansowania. Co więcej – jak to zwykle bywa w branży finansowej, każde rozwiązanie ma pewne korzyści, zatem dobór określonego z nich zależy od indywidualnych potrzeb leasingobiorcy. Oto kilka najbardziej prawdopodobnych scenariuszy – dzięki wcześniejszej spłacie finansowania:

Można wziąć w leasing inne auto

W przypadku prywatnych leasingobiorców zdarzają się sytuacje, w których wzięte w leasing auto okazuje się za małe, ponieważ rodzina szybko się powiększa. Albo przeciwnie – okazuje się, że zamiast jednego dużego auta rodzinnego, lepiej byłoby wziąć finansowanie na dwa auta mniejsze, dzięki czemu oboje rodzice zyskają większą mobilność. Równie szybko mogą zmienić się potrzeby przedsiębiorstwa, zwłaszcza jeśli firma wchodzi w etap dynamicznego rozwoju. Takie sytuacje mogą skłonić leasingobiorców do zamiany samochodu na inny, bardziej adekwatny do zmieniających się potrzeb.

Można wcześniej wykupić użytkowane auto

O skróceniu okresu umowy mogą myśleć także osoby zdecydowane na wcześniejszy wykup leasingu. Zmniejszenie liczby rat i – co za tym idzie – również wcześniejsza spłata wartości końcowej sprawia, że pojazd szybciej staje się składnikiem majątku firmy. W przypadku leasingu konsumenckiego motywacją do wykupu leasingu przed czasem bywa również chęć dysponowania autem według własnego uznania, a więc np. możliwość podarowania go członkowi rodziny lub też zabranie pojazdu ze sobą po wyprowadzce za granicę.

Można zaliczyć wyższe raty w koszty

Ta korzyść dotyczy leasingobiorców użytkujących auto wzięte w leasing na firmę. Krótszy okres spłaty wiąże się z ustaleniem nowego harmonogramu i przeliczeniem kwoty rat, która będzie nieco wyższa, niż pierwotnie. To z kolei wpływa pozytywnie na rozliczenia, ponieważ przedsiębiorca uzyskuje wyższe koszty prowadzenia działalności, a tym samym odlicza większą kwotę od podatku – oczywiście z zachowaniem ustawowych limitów, wynoszących 150 tys. zł w przypadku aut osobowych i 225 tys. zł, gdy rozliczane jest auto z napędem elektrycznym.

Można obniżyć koszty leasingu

Dla klientów, którzy uznają całkowity koszt finansowania za jedno z ważnych kryteriów przy ustalaniu warunków umowy leasingowej, dobrą propozycją okazuje się finansowanie klasyczne. Jednak bez względu na rodzaj zawartej umowy obowiązuje w niej podobna zasada, jak w przypadku kredytów: im krótszy okres leasingu, tym niższe koszty. W takim scenariuszu klient, który początkowo zdecydował się na niższą ratę miesięczną, w sytuacji wzrostu dochodów (prywatnych lub firmowych) może poszukać sposobu na obniżenie całkowitego kosztu finansowania właśnie poprzez jego wcześniejszą spłatę.

Można zwiększyć zdolność kredytową

Leasing – podobnie jak kredyty – w pewnym stopniu obciąża zdolność kredytową. Istnieją sytuacje, w których klientom zależy na tym, by odzyskać pełną zdolność do wzięcia nowego finansowania – np. w związku z planowanym dużym kredytem mieszkaniowym bądź inwestycyjnym. Skrócenie okresu umowy i wcześniejszy wykup leasingu pozwala na pozyskanie nowoczesnego pojazdu, a jednocześnie sprawia, że klient szybciej pozbywa się swojego zobowiązania.

Jak przebiega proces wcześniejszej spłaty leasingu?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, aby skrócić okres umowy leasingu, klient kontaktuje się z Volkswagen Financial Services i zgłasza chęć szybszej spłaty lub wykupu leasingu przed czasem. Zgłoszenia można dokonać albo telefonicznie, kontaktując się z infolinią, albo też złożyć pisemny wniosek – można skorzystać w tym celu z formularza udostępnionego przez finansującego. Gdy leasingodawca zaakceptuje wniosek, sporządzi dla korzystającego propozycję, przedstawiając warunki finansowe wcześniejszej spłaty oraz informację, jakie kroki należy podjąć, aby dopełnić formalności. Przygotowanie nowej symulacji spłaty leasingu jest płatne – informacje na temat wysokości opłaty dostępne są zawsze w Tabeli Opłat i Prowizji.

Formularz wniosku o skrócenie umowy jest prosty. W pierwszej kolejności należy umieścić w niej dane leasingobiorcy oraz – koniecznie – dane kontaktowe. Następnie przedstawia się oczekiwane warunki, czyli datę, do które umowa miałaby ulec skróceniu oraz krótki komentarz lub uwagi. Korzystający może wskazać również preferowaną formę przekazania odpowiedzi zwrotnej Volkswagen Financial Services. Co ważne, identyczna procedura obowiązuje również w sytuacji, w której leasingobiorca chce zwrócić się z prośbą o wydłużenie spłaty finansowania. Do wypełnienia jest w tym przypadku identyczny formularz.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wszystkie informacje i dane aktualne na dzień 30.6.2023r. Szczegółowe informację znajdziesz kontaktując się z Volkswagen Financial Services.