22 stycznia 2024

Kiedy możemy dokonać przejęcia leasingu?

Leasing to prawo do korzystania z przedmiotu (w naszym przypadku samochodu) bez konieczności dokonywania jego zakupu, na zasadzie regularnie płaconego czynszu, czyli inaczej mówiąc rat leasingowych, które upoważniają leasingobiorcę do korzystania z pojazdu. I choć jest sporym ułatwieniem i bardzo korzystnym, a często nawet i jedynym rozwiązaniem w wielu sytuacjach, może w pewnym momencie okazać się dla kogoś niewygodne. Na szczęście nie jest wiążący aż tak mocno jak załóżmy kredyt mieszkaniowy i istnieje kilka opcji wcześniejszego zakończenia takiej umowy bez negatywnych konsekwencji prawnych czy finansowych. Jak to możliwe?

Powody przejęcia leasingu

 – nagłe pogorszenie sytuacji materialnej, problemy finansowe czy nawet bankructwo i zamknięcie firmy

– zmiany w strukturze firmy, koncepcji własnej działalności, przebranżowienie się, których skutkiem jest brak dalszej potrzeby korzystania z pojazdu

– chęć wymiany leasingowanego pojazdu na nowszy i lepszy model

– fuzja, czyli połączenie dwóch firm w jedną

– zmiany w personelu firmy i konieczność przepisania umowy leasingowej na nowego właściciela

Jakie są możliwości?

Jeśli z różnych przyczyn zdecydujesz zakończyć swoją umowę leasingową przed czasem jej wygaśnięcia, istnieje kilka możliwości, które mogą okazać się pomocne. Jeśli Twoja trudna sytuacja finansowa jest jedynie zjawiskiem przejściowym i spodziewasz się szybkiego „wyjścia na prostą”, warto zastanowić się nad złożeniem prośby o zawieszenie spłaty rat na określony czas lub zmniejszenie kwoty regulowanej raty. Oczywiście musisz liczyć się z tym, że brakująca wartość będzie musiała zostać nadpłacona w późniejszym terminie, zatem kolejne raty będą odpowiednio wyższe. Istnieje także zjawisko prolongaty, czyli przedłużenia terminu ważności trwania umowy leasingowej. Można również umówić się z leasingodawcą i zwrócić dotychczas użytkowany samochód, jest to jednak na ogół dotkliwie stratne finansowo. Oczywiście możesz także zdecydować się na wcześniejsze wykupienie pojazdu. W przypadku tarapatów finansowych taka opcja jednak raczej nie wchodzi w grę. I na koniec chyba najprostsza i najczęściej wybierana opcja – cesja umowy, czyli przejęcie leasingu.

Czym jest cesja leasingu?

Cesja leasingu, czyli przejęcie umowy, jest to przekazanie praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy leasingowej na nową osobę, czyli cesjonariusza. Dotychczasowy leasingobiorca przekazuje zarówno prawo do korzystania z pojazdu, jak i obowiązek regularnego spłacania opłat leasingowych osobie trzeciej. To bardzo korzystne wyjście z sytuacji, które z różnych przyczyn nie chcą lub nie mogą kontynuować wywiązywania się z zawartej umowy. Dzięki temu mogą bowiem uniknąć nieprzyjemnych skutków zerwania jej przed wyznaczonym terminem końcowym (kar finansowych, popadnięcia w długi, spłacania odsetek, prowadzenia działań windykacyjnych). Jedyną trudność może stanowić znalezienie osoby chętnej do tej roli.

Czy ciężko znaleźć osobę chętną na przejęcie leasingu?

Zasadniczo i tak, i nie – może być to bardzo proste, a może też nastręczyć pewnych trudności. Wiele zależy od etapu, na którym jest nasza umowa leasingowa – jeśli jest to sam początek jej trwania, może być dosyć ciężko, znaleźć osobę chętną na jej przejęcie (w końcu może sam zawiązać taką umową na siebie z dealerem samochodowym na najkorzystniejszych dla siebie warunkach i przede wszystkim na wybrany samodzielnie samochód). Natomiast jeśli umowa jest już za połową czy nawet przy końcu, bez większego problemu powinno się udać znaleźć taką osobę. Dlaczego? Z prostego powodu – dzięki takiemu rozwiązaniu nowy nabywca może użytkować, a następnie zakupić dany samochód w znacznie niższej cenie niż jego faktyczna wartość rynkowa na dany moment. W końcu część rat została już uiszczona. Same formalności nie są natomiast trudniejsze czy bardziej czasochłonne. Oczywiście nie bez znaczenia ma także stan techniczny i wizualny samochodu – o wiele łatwiej będzie znaleźć cesjonariusza na pojazd zadbany niż, załóżmy, powypadkowy.

Jak znaleźć cesjonariusza? Najlepiej popytać wśród zaufanych osób, bliższych i dalszych znajomych, ewentualnie wystawić ogłoszenie i czekać na odzew.

Czy odstępne jest obowiązkowe?

Częstą praktyką jest tzw. odstępne, czyli pewna ustalona wartość pieniężna, którą cesjonariusz płaci cedentowi, będąca pewnego rodzaju rekompensatą za dotychczas poniesione koszty – poprzez wkład własny, opłaty wstępne, część dotychczas spłaconych rat leasingowych. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to obowiązkiem, a raczej indywidualnym ustaleniem pomiędzy dwiema stronami. Zdarzają się cesje bez odstępnego lub jedynie w formie symbolicznej kwoty.

Jakie warunki należy spełnić, aby cesja stała się możliwa?

Aby przejęcie leasingu mogło dojść do skutku, trzeba uzyskać zgodę firmy leasingowej na zmianę leasingobiorcy. W Volkswagen Financial Services jest to bardzo proste. Większość formalności można załatwić drogą online. Wystarczy przesłać komplet wymaganych dokumentów, my dokonamy stosownej analizy i wskażemy możliwe salony samochodowe, w których dokona się fizyczne przepisanie umowy leasingowej na nowego leasingobiorcę. Podpisana umowa znów trafia do nas i po pozytywnym rozpatrzeniu cesja zostaje ostatecznie sfinalizowana.

Oczywiście nowy leasingobiorca musi spełniać określone warunki. Chyba najważniejszym z nich jest rzecz jasna potencjalna płynność i wiarygodność finansowa i zdolność kredytowa. Aby ją obliczyć i upewnić się, że cały proces przebiegnie bez dodatkowych trudności, warto skorzystać z dostępnych na naszej stronie kalkulatorów wyliczeniowych i już na wstępnym etapie nawet samodzielnie sprawdzić, czy cesja leasingu będzie możliwa do zrealizowania. Za przykład może nam posłużyć umowa leasingu na samochód marki Seat. Sama cesja może być przepisana zarówno na firmę, jak i na osobę fizyczną. Cały proces zajmuje na ogół od kilku do maksymalnie kilkunastu tygodni.

Skutki przejęcia leasingu

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami cesja leasingu nie niesie za sobą negatywnych konsekwencji prawnych. Ważne jednak, aby trzymać się pierwotnych warunków umowy – bez wprowadzania zmian odnośnie długości jej trwania. Nie są konieczne także żadne korekty w podatku dochodowym ani VAT czy innych dokumentach składanych do urzędu skarbowego. A co z ubezpieczeniem samochodu, który podlega cesji? Kwestia ubezpieczenia OC i AC leasingowanego może zostać rozwiązana w dwojaki sposób. Nowy leasingobiorca może kontynuować ofertę ubezpieczeniową, z której dotychczas korzystał wcześniejszy właściciel (wtedy w racie leasingowej będzie uwzględniona składa za pakiet ubezpieczeniowy), lub na własną rękę poszukać i zawrzeć całkiem nowe umowy, które będą dla niego bardziej korzystne.

Proces przejęcia leasingu, choć wydaje się trudny i skomplikowany, w rzeczywistości wcale taki nie jest. Pamiętaj, że w razie ewentualnych trudności, problemów i pytań zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie udzielimy wsparcia i fachowej pomocy.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wszystkie informacje i dane aktualne na dzień 30.6.2023r.