5 marca 2024

Leasing operacyjny samochodu osobowego

Na rynku dostępne są dwa rodzaje leasingu: operacyjny i finansowy – podobnie jak w wielu innych kwestiach dotyczących finansów, o tym, który z nich będzie korzystniejszy dla danego leasingobiorcy, decydują konkretne, zindywidualizowane potrzeby oraz oczekiwania. Faktem jest jednak, że wśród rynkowych ofert zdecydowanie częściej można napotkać pierwszy z wymienionych typów. Aby dokonać świadomej decyzji, trzeba wiedzieć, czym leasing operacyjny samochodu osobowego różni się od finansowego, a także jakie możliwości stwarza dla korzystającego.

Leasing finansowy a leasing operacyjny samochodu osobowego – różnice

Aby prześledzić charakterystyczne cechy finansowania w wariancie operacyjnym, warto przypomnieć, na czym polega leasing. Jest to umowa, na mocy której finansujący przekazuje korzystającemu w odpłatne użytkowanie określoną rzecz. W zamian za to leasingobiorca deklaruje wnoszenie opłat, w postaci miesięcznych rat, przez okres ustalony w umowie.

Czas trwania umowy leasingu operacyjnego

O tym, czy dany leasing ma charakter operacyjny czy finansowy, decydują warunki umowy. Pierwszy z nich wymaga zawarcia kontraktu na czas określony – na okres równy co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji. Obecnie minimalny okres umowy leasingu operacyjnego wynosi 24 miesiące. W przypadku wariantu finansowego nie ma ścisłych wymogów co do czasu trwania kontraktu – wystarczy, że jest on oznaczony

Kwota wykupu auta

Drugą charakterystyczną cechą leasingu operacyjnego jest istnienie kwoty wykupu. O ile w leasingu finansowym auto staje się własnością korzystającego wraz ze spłatą ostatniej raty, o tyle w pierwszym z opisanych rodzajów umów leasingobiorca spłaca wartość końcową, aby zatrzymać pojazd i nadal nim podróżować. W wielu dostępnych obecnie ofertach finansowania wykup nie jest jednak wymagany.

Odpisy amortyzacyjne i koszty

Ten aspekt finansowania ma znaczenie wyłącznie w przypadku kontraktów zawieranych na firmę – nie dotyczy natomiast tzw. leasingu konsumenckiego, czyli skierowanego do klientów indywidualnych. Charakterystyczną cechą leasingu operacyjnego jest to, że odpisów z tytułu amortyzacji środka transportu dokonuje finansujący. To oznacza, że leasingobiorca może uwzględnić pełną kwotę raty miesięcznej w kosztach uzyskania przychodu, pamiętając o wymogu zastosowania ustawowych limitów wynoszących 150 tys. zł dla samochodów osobowych i 225 tys. zł dla pojazdów z napędem elektrycznym. Co ważne, w leasingu operacyjnym należny VAT wliczany jest w każdą ratę miesięczną.

Dla porównania przypominamy, że w leasingu finansowym odpisy amortyzacyjne należą do obowiązków korzystającego. Z tego względu leasingobiorca nie może zaliczać w koszty działalności całkowitej kwoty rat – ponieważ ich część kapitałową księguje jako amortyzację. Kosztami uzyskania przychodu jest w tym przypadku część odsetkowa raty. Leasing finansowy wiąże się również z koniecznością zapłaty pełnej kwoty VAT już na początku umowy finansowania.

Auto leasing KLASYCZNY czy JAK ABONAMENT?

Leasing operacyjny samochodu osobowego również może występować w różnych formach. Klienci zainteresowani sfinansowaniem pojazdu mogą wybierać przede wszystkim pomiędzy KLASYCZNYM wariantem finansowania a finansowaniem JAK ABONAMENT. Pierwszy z nich to tradycyjna umowa, w której korzystający przez cały okres umowy spłaca raty miesięczne – rozłożona jest na nie cała wartość pojazdu. Przy zawieraniu umowy wnosi opłatę wstępną – choć w większości ofert Volkswagen Financial Services może ją pominąć, decydując się na jej zerową wartość – natomiast na zakończenie dokonuje wykupu samochodu. Co ważne, wśród produktów finansowych przeznaczonych dla najpopularniejszych marek Grupy Volkswagen również wykup pojazdu najczęściej nie jest obowiązkowy. Gdy jednak leasingobiorca chce przejąć pojazd na własność, w przypadku leasingu KLASYCZNEGO ma zapewnioną niską wartość końcową – znaną zresztą już w dniu podpisywania umowy.

Leasing JAK ABONAMENT wyróżnia się ratą miesięczną, która jest wyraźnie niższa niż w jakimkolwiek tradycyjnym finansowaniu. Różnica wynika z faktu, że oblicza się ją nie na podstawie wartości całkowitej, a w oparciu o prognozowany spadek wartości samochodu w okresie umowy. Spłacając tylko tę część, klient zyskuje dogodniejsze raty, nie musi również angażować środków i wnosić opłaty wstępnej, ponieważ jej minimalna wartość wynosi 0% wartości samochodu. Oczywiście każda wyższa kwota – nawet jeśli sięga ona kilku procent wartości pojazdu – przyczynia się do dalszego zmniejszenia miesięcznych rat. Zakończenie kontraktu jest w przypadku leasingu KLASYCZNEGO elastyczne. Korzystający może zdecydować się na spłatę wartości końcowej i zatrzymanie auta – warto jednak zauważyć, że w tym przypadku kwota wykupu będzie nieco wyższa niż w leasingu KLASYCZNYM. Może jednak również zwrócić auto do dealera i tym samym zakończyć wszelkie związane z kontraktem zobowiązania, np. po to, aby podpisać nową umowę leasingu na inny model samochodu.

Oferty leasingu Volkswagen Financial Services

Volkswagen Financial Services umożliwia sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego wielu modeli różnych marek z Grupy Volkswagen. Umowę możesz podpisać na wybrane auto marki Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA czy też CUPRA. Jeśli szukasz natomiast samochodu użytkowego dla firmy, sprawdź również produkty Volkswagen Samochody Dostawcze. W Leasing JAK ABONAMENT oraz KLASYCZNY weźmiesz nowy samochód z bieżącego rocznika, ale warto pamiętać, że Volkswagen Financial Services ma również ofertę Leasingu Autonomia dla firm zainteresowanych używanymi pojazdami z salonu. W tym przypadku umowę zawierasz nie na wybrany model auta, ale wręcz na wybrany egzemplarz pojazdu. W określeniu kwoty raty miesięcznej pomogą Ci przejrzyste, intuicyjne kalkulatory leasingowe. Do obliczenia szacunkowej wysokości raty wystarczą jedynie trzy parametry: długość okresu umowy, wysokość opłaty wstępnej oraz prognozowany roczny przebieg pojazdu.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.