22 lutego 2024

Leasing samochodu a zdolność kredytowa

Leasing samochodu to niezwykle popularny sposób finansowania aut dla firm. Przedsiębiorcy stojący przed podjęciem decyzji odnośnie formy finansowania swojej firmowej floty lub auta mogą zastanawiać się, na jakich zasadach firmy leasingowe weryfikują wypłacalność potencjalnych klientów. Czy jest badana zdolność kredytowa? A może w przypadku leasingu powinniśmy mówić zdolność leasingowa? Sprawdź, co warto wiedzieć przed podjęciem decyzji o wyborze formy finansowania samochodu firmowego. 

Na czym polega zdolność kredytowa?

W przypadku korzystania z zewnętrznego finansowania środka trwałego – np. samochodu, jednym z etapów całego procesu, jest ocena przez instytucję finansującą, zdolności podmiotu wnioskującego do spłaty zobowiązania. Mówiąc nieco prostszym językiem i posługując się konkretnym przykładem – jeżeli chcielibyśmy wziąć kredyt firmowy, to bank będzie weryfikował zdolność kredytową firmy. Jeśli po analizie, zdolność firmy zostanie oceniona negatywnie, może to oznaczać odrzucenie wniosku o finansowanie lub np. konieczność przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia umowy.

Jakie elementy mają wpływ na ocenę zdolności kredytowej firmy? Każda instytucja finansująca ma własne procedury oceny ryzyka przy udzielaniu finansowania. Dlatego może zdarzyć się tak, że w przypadku złożenia wniosku do kilku instytucji, w jednym miejscu decyzja może być negatywna, zaś w innym pozytywna. Istnieją jednak pewne ogólne czynniki, które są brane pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej. Zaliczamy do nich, np.:

  • wartość majątku firmowego, który może stanowić potencjalne zabezpieczenie umowy;
  • generowane przez firmę przychody;
  • ponoszone przez firmę koszty, stałe zobowiązania finansowe i opłaty;
  • dotychczasowa historia kredytowa firmy;
  • w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych czy spółek jawnych, także prywatne obciążenia właścicieli i wspólników firmy (np. koszty kredytu hipotecznego);
  • branża, w której działa dana firma.

Jak widać, na ocenę zdolności kredytowej przedsiębiorstwa wpływ może mieć wiele czynników. Czasami, by uzyskać finansowanie, przedsiębiorca może być poproszony dodatkowo np. o przesłanie biznesplanu. Warunkiem przyznania kredytu może być też np. konieczność wniesienia wkładu własnego w określonej wysokości dla danej inwestycji. Co istotne, na większość parametrów branych pod uwagę w procesie oceny zdolności kredytowej firma ma wpływ. Chociaż trzeba też zwrócić uwagę, że nie wszystkie jest w stanie szybko zmienić, w momencie, kiedy nadchodzi pilna potrzeba zaciągnięcia kredytu, a niektórych w ogóle nie da się już zmienić (np. historii kredytowej firmy). Warto jednak pamiętać, że istnieją również inne formy finansowania poszczególnych wydatków firmowych niż kredyt, jak chociażby leasing samochodu, kiedy poszukujemy środka transportu do firmy.

Leasing a zdolność kredytowa

W przypadku, kiedy firma poszukuje źródła finansowania samochodu, jedną z możliwości jest leasing auta. Oczywiście również i w tym przypadku naturalnie może pojawić się pytanie, jakie są różnice i podobieństwa pomiędzy procesowaniem leasingu a kredytu. Analizując zagadnienie leasing a zdolność kredytowa, warto wziąć pod uwagę czynniki, jakie wpływają na ocenę firmy w oczach podmiotów udzielających finansowania właśnie w postaci leasingu.

Procedura oceny w przypadku leasingu, zwłaszcza jeżeli mówimy o samochodach osobowych, jest na ogół krótsza i bardziej uproszczona niż w przypadku badania zdolności kredytowej firmy. Zdolność leasingowa może być badana w oparciu o mniejszą liczbę dokumentów czy danych przedstawionych przed firmę. Oczywiście i w tym przypadku negatywna historia kredytowa, złe wyniki finansowe, a nawet branża w jakiej działa firma, mogą mieć wpływ na obniżenie zdolności leasingowej, jednak na ogół w przypadku finansowania samochodów, leasing jest bardziej dostępną i szybszą procedurą niż kredyt. Często istnieje możliwość otrzymania leasingu nawet bez konieczności wnoszenia opłaty początkowej, a sama procedura od momentu złożenia wniosku do wydania decyzji trwa jedynie kilka dni.

Leasing a zdolność kredytowa firmy

Przedsiębiorcy planujący ubieganie się o leasing samochodu, mogą zastanawiać się, jaki wpływ będzie miało uzyskanie leasingu na zdolność kredytową firmy. W tym przypadku należy wziąć pod uwagę kilka elementów. Przede wszystkim, należy wiedzieć, że firmy leasingowe nie raportują do Biura Informacji Kredytowej (BIK) informacji o leasingobiorcach ani wysokości zobowiązań wynikających z leasingu. Co więcej, nie trafiają tam nawet informacje o ewentualnych opóźnieniach czy problemach w terminowym spłacaniu zobowiązań wynikających z leasingu, chociaż trzeba pamiętać, że mogą one zostać zgłoszone do innych baz (np. Krajowego Rejestru Długów, czyli KRD). Oznacza to, że sam fakt korzystania z leasingu nie ma bezpośredniego wpływu na zdolność kredytową firmy.

Oczywiście tym, co może być brane pod uwagę w przypadku ubiegania się o kredyt w procesie oceny zdolności kredytowej, w momencie, kiedy firma korzysta z leasingu, mogą być zobowiązania wynikające z leasingu i koszty, które są ujmowane w księgach firmowych. Mówiąc inaczej, leasing ma wpływ na wynik finansowy firmy, ale informacje o leasingu nie trafiają bezpośrednio do BIK. Jeżeli zatem poszukujemy sposobu finansowania samochodu firmowego, leasing jest wyborem, który niesie ze sobą wiele korzyści, także z punktu widzenia możliwości ubiegania się o inne rodzaje finansowania poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa.