8 lutego 2024

Obowiązki użytkownika leasingowanego samochodu

Rynek finansowy oferuje kilka opcji finansowania zakupu samochodów i maszyn do firmy lub użytku prywatnego. Jeszcze do niedawna środki pochodzące z kredytowania stanowiły największą część finansowania aut prywatnych i flotowych, teraz jednak przedsiębiorcy w większości decydują się na leasing, głównie ze względu na bardzo dużą elastyczność tego rozwiązania. Każdy leasingobiorca może w pewnym zakresie zmieniać kwotowe i procentowe wartości umowy leasingowej, w tym wysokość opłaty wstępnej, czas obowiązywania umowy, a także sposób jej zakończenia.

Ogromną zaletą leasingu, poza dostosowaniem miesięcznych obciążeń finansowych do stanu majątkowego firmy, jest także możliwość zmiany pojazdu na nowy natychmiast po wygaśnięciu umowy. To nowoczesny rodzaj leasingu, znany także jako wynajem długoterminowy, w którym klient nie jest zobowiązany do wykupu leasingowanego auta. Może je oczywiście zatrzymać dla siebie, najczęściej jednak jest on zwracany firmie leasingowej. Aby jednak okres trwania umowy leasingowej był jak najmniej stresujący, warto dopilnować wszelkich obowiązków i praw wynikających z jej podpisania.

Warto raty spłacać w wyznaczonym terminie

Pierwszą wpłatą realizowaną przez leasingobiorcę już po podpisaniu umowy leasingowej jest opłata wstępna. Termin jej wniesienia precyzuje leasingodawca w odpowiednim dokumencie, przyjęło się jednak, że ostateczną datą wpłynięcia kwoty na konto powinien być dzień rejestracji pojazdu. Warto tym samym zlecić przelew odpowiednio wcześniej i uniknąć w ten sposób pewnych nieprzyjemności. Oczywiście sytuacja wygląda zgoła inaczej w przypadku wpłaty własnej wynoszącej 0%. Wówczas klient pierwszą opłatę związaną z umową uiszcza dopiero w formie comiesięcznej raty za pojazd.

Podczas zawierania umowy praktycznie każdy leasingodawca przekazuje leasingobiorcy szereg różnych dokumentów, a wśród nich także wiążący prawnie harmonogram spłat. Zazwyczaj jako termin spłaty miesięcznej raty wyznaczony jest jeden, konkretny dzień danego miesiąca, który stanowi ostateczny termin wpłynięcia raty na konto leasingodawcy. Aby uniknąć wszelkich nieprzyjemności związanych z przekroczeniem terminu spłaty, warto zlecać przelew z odpowiednim wyprzedzeniem np. kilkudniowym bądź też założyć dedykowane konto prywatne lub firmowe bezpośrednio w banku udzielającym leasingu. W takiej sytuacji przelew dociera na konto leasingodawcy w przeciągu kilkunastu minut, podczas gdy przelew z innego banku może w niesprzyjających okolicznościach pojawić się na koncie dopiero po kilku dniach. Warto wiedzieć, że w skrajnych przypadkach brak wpłaty może wiązać się z bardzo kosztownym zerwaniem umowy i oddaniem przedmiotu leasingu.

Niezbędne jest ubezpieczenie pojazdu w odpowiednim zakresie

Kompleksowe ubezpieczenie leasingowanego pojazdu to forma zabezpieczenia dla firmy udzielającej finansowania, dlatego każda z nich wymaga zawarcia polisy ubezpieczenia komunikacyjnego OC, NNW oraz AC. Leasingobiorca może co prawda samodzielnie zdecydować o konkretnym towarzystwie ubezpieczeniowym, musi jednak pamiętać o tym, że wybrana przez niego polisa OC, AC i NNW ma obowiązek spełnić szereg rygorystycznych wymogów firmy udzielającej finansowania. Właśnie z tego względu wielu leasingobiorców decyduje się na zawarcie polisy ubezpieczeniowej bezpośrednio u leasingodawcy, która jest dokładnie zaprojektowana pod jego wymogi i wytyczne.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zmienić towarzystwo jeszcze w trakcie obowiązywania umowy leasingowej. Możliwe jest zawarcie nowej polisy w firmie zewnętrznej, wymogiem jest jednak uzyskanie zgody od finansującego i uiszczenie stałej opłaty. Nie można także zapomnieć o tym, że to finansujący pozostaje prawnym właścicielem pojazdu, dlatego to właśnie jego dane powinny znaleźć się na polisie zawartej z innym towarzystwem.

Należy zadbać o stan techniczny leasingowanego auta

Wśród wielu obowiązków leasingobiorcy warto wymienić między innymi prawidłową eksploatację pojazdu, zgodnie z wytycznymi producenta. Wielu z nich wymaga dokonywania wszelkich napraw wyłącznie w Autoryzowanych Stacjach Obsługi, które zapewniają prawidłowe przeprowadzenie wszelkich czynności związanych np. z usunięciem większej lub mniejszej usterki. Naprawy zlecane w ASO to także jeden z wymogów utrzymania okresu gwarancyjnego. Wielu producentów samochodów całkowicie wyłącza swoją odpowiedzialność w zakresie usuwania usterek w czasie obowiązywania gwarancji w przypadku, gdy naprawę auta zlecimy w warsztacie niezależnym, a nie w ASO danego producenta samochodu.

Naprawy realizowane w ASO mają także inną zaletę. Producent, leasingodawca oraz przyszły nabywca mają dzięki szczegółowej historii wgląd do przeprowadzonych napraw i mogą znacznie lepiej ocenić dany samochód i jego przeszłość. Brak wyników w książce serwisowej budzi wiele obaw ze strony finansującego, dlatego zachęcamy do odwiedzania Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu naprawy i bieżącej konserwacji. Oczywiście wszelkie opłaty związane z naprawami i bieżącą eksploatacją pokrywa leasingobiorca.

Na niektóre działania należy uzyskać zgodę leasingodawcy

Banki finansujące zakup pojazdów w formie leasingu stawiają leasingobiorcom także pewne wymogi, których spełnienie ma duży wpływ na dalsze losy umowy. Szczególnie istotny z punktu widzenia nowoczesnego przedsiębiorcy jest między innymi obowiązek poinformowania banku o wyjeździe za granicę zarówno w celach prywatnych, jak i firmowych. Warto to zrobić już w chwili podpisania umowy leasingowej. Niezbędne jest także przekazanie finansującemu informacji na temat sposobu użytkowania auta, w przypadku, gdy różni się od ogólnie przyjętej normy. Dotyczy to samochodów użytkowanych na torach wyścigowych, w nauce jazdy bądź jako taksówka, są one bowiem znacznie bardziej narażone na przyspieszone zużycie.

Warto także jak najdokładniej zapoznać się z umową leasingową, a w szczególności z paragrafem dotyczącym osób uprawnionych do korzystania z przedmiotu leasingu. W przypadku leasingu konsumenckiego, z auta może korzystać zarówno leasingobiorca, jak i osoby najbliższe oraz rodzina, podczas gdy z samochodu finansowanego leasingiem klasycznym, nowoczesnym i wynajmem długoterminowym mogą korzystać również pracownicy oraz stali usługodawcy i wspólnicy. Przekazanie auta osobie trzeciej może rodzić wiele nieprzyjemnych konsekwencji, wśród których należy wymienić między innymi pełną odpowiedzialność leasingobiorcy za wynikłe szkody.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.