1 czerwca 2020

Przegląd przepisów w kodeksie drogowym 2020

W ostatnim czasie mnóstwo mówi się o już wprowadzonych, ale także planowanych zmianach w kodeksie drogowym. Modyfikacje te mają na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa na drogach, większą dyscyplinę wśród kierowców oraz ukrócenie procederu związanego z oszustwami przy sprzedaży aut. Ale po kolei. Przyjrzyjmy się zmianom, które weszły w życie pod koniec zeszłego roku i na początku obecnego. Przeanalizujemy także te przepisy, które są zaplanowane do wdrożenia jeszcze w tym roku.

Zmiany, które pojawiły się w kodeksie drogowym pod koniec 2019 roku

Jazda na suwak – to tak naprawdę przepis, który już od dawna był praktykowany na naszych drogach. Teraz został on uregulowany i stał się obowiązkowy. Polega na tym, że kierujący znajdujący się na pasie, na którym z różnych względów (np.: koniec jezdni, przeszkoda) nie można kontynuować jazdy, staje się w uprzywilejowanej pozycji i powinien zostać wpuszczony przez kierującego jadącego sąsiednim pasem. Ma to poprawiać płynność ruchu w sytuacji korków i zatorów drogowych spowodowanych np. remontami czy wypadkami.

Obowiązek tworzenia korytarza życia – to też teoretycznie znany przepis, który jednak został doprecyzowany. Dzięki niemu wszyscy powinniśmy jednakowo zachować się w przypadku, kiedy konieczne jest przepuszczanie pojazdów uprzywilejowanych. Przepis mówi tak: kierowcy będący na lewym pasie zjeżdżają na lewo, a Ci na prawym – na prawo. Gdy pasów jest więcej, kierowcy ze skrajnego lewego zjeżdżają na lewo, z pozostałych pasów na prawo, tak aby swobodnie przepuścić pojazd jadący do wypadku.

Nowe zasady podczas kontroli policji – Podczas zatrzymania do policyjnej kontroli, kierowca powinien trzymać ręce na kierownicy i nie wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. Ponadto powinien pozostać w aucie, a wyjść z niego może wyłącznie na polecenie policjanta. Jeżeli kierowca nie zastosuje się do tych zasad, może otrzymać mandat nawet do kwoty 500 zł. Ponadto policjanci mają prawo zatrzymać radiowóz, nawet w miejscu do tego niedozwolonym. Oczywiście, o ile nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego. Warunkiem jest to, by postój pojazdu w takim miejscu był ściśle związany z wykonywanymi czynnościami służbowymi. Funkcjonariusz przed rozpoczęciem kontroli ma obowiązek przedstawienia się, podania przyczyny zatrzymania, jednak legitymację służbową może pokazać wyłącznie na prośbę kierowcy. Wyjątkiem jest przebywanie w stroju cywilnym, bo wtedy ma obowiązek przedstawić się od razu.

Zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2020r.

Kolejne zmiany dotyczące kontroli drogowych

Od 1 stycznia 2020 roku kontrole policyjne zostały rozszerzone o dodatkowy aspekt. Policjant jest zobowiązany do odczytania i zapisania przebiegu kontrolowanego pojazdu. Ma to na celu zahamowanie zjawiska cofania liczników. Funkcjonariusz ma także prawo (ale nie obowiązek) sprawdzić numer identyfikacyjny pojazdu – VIN.

Wymiany liczników pod specjalnym nadzorem

W przypadku wymiany licznika kilometrów, obowiązkiem posiadacza pojazdu stała się wizyta na Stacji Kontroli Pojazdów. Celem tego zapisu jest udokumentowanie takiej zmiany w centralnej bazie CEPiK, a co za tym idzie minimalizowanie działań nieuczciwych handlarzy przy sprzedaży aut. Wymiana licznika na „młodszy”, była właśnie jednym ze sposobów na „korektę” przejechanych kilometrów.

Kary za nieprzerejestrowanie pojazdu

Od początku tego roku, każdy właściciel pojazdu zakupionego na terenie Unii Europejskiej powinien zarejestrować go najpóźniej 30 dnia od daty zakupu. Ma to położyć kres powszechnemu procederowi nie przerejestrowywania aut i jeżdżenia na „blachach” poprzedniego właściciela.

Limity w egzaminowaniu kandydatów na kierowców

Od 1 stycznia 2020 roku każdy egzaminator w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego może przeprowadzić tylko do 8 egzaminów dziennie. Z założenia ma to poprawić jakość egzaminów, a tym samym kierowców trafiających potem na publiczne drogi. Skończy się także potęgowanie stresu dla egzaminowanych, ponieważ teraz są wzywani na wyznaczoną godzinę, a nie jak wcześniej – czekali godzinami na placu manewrowym na swoją kolej.

Zielone tablice rejestracyjne

Od stycznia 2020 roku na drogach możemy zobaczyć zielone tablice rejestracyjne. Występują ich dwa rodzaje. Tablice z białym tłem i zieloną czcionką są przeznaczone do firm zajmujących się profesjonalną sprzedażą samochodów, czyli np. komisów, dealerów, itp. Można z nich korzystać podczas jazd testowych, nawet jeśli pojazd nie jest zarejestrowany. Takie rejestracje można wykorzystywać dla wielu pojazdów, bo nie są przypisane do konkretnego samochodu tylko do firmy. Tablice z czarną czcionką i zielonym tłem, spotkać możemy na samochodach elektrycznych i wodorowych. Powinno to ułatwić odróżnienie auta ekologicznego od spalinowego. Były przypadki pomyłkowych zatrzymań przez Policję aut elektrycznych jadących po buspasach. Później okazywało się, że mają prawo po nich jeździć, choć na pierwszy rzut oka nie można było tego zweryfikować. Teraz ten problem powinien przestać istnieć.

Zmiany w kodeksie drogowym planowane w 2020 roku.

Dyskusje o tym przepisie wzbudzają chyba najwięcej emocji. Chodzi o bezwzględne pierwszeństwo pieszego przed wejściem na pasy. Dziś pieszy ma pierwszeństwo, dopiero, gdy znajduje się na pasach. Po zmianie, to kierowca będzie musiał zatrzymać się przed przejściem już wtedy, gdy tylko zobaczy, że pieszy zbliża się do niego.

Planowane jest także ograniczenie prędkości do 50 km/h w terenie zabudowanym również w godzinach nocnych (od 23.00 do 5.00). Aktualnie w nocy możemy poruszać się 60km/h zaś w ciągu dnia 50 km/h. Przepis ten ma zatem ujednolicić ograniczenie prędkości do 50km/h przez całą dobę.

Do tej pory prawo jazdy mogliśmy stracić przekraczając dozwoloną prędkość o 50km/h, ale tylko w obszarze zabudowanym. Po wejściu nowych przepisów stracimy je na 3 miesiące, także poza terenem zabudowanym.

Wyższe mandaty. Tego chyba nie tłumaczyć. Nikt z nas nie lubi płacić mandatów. A być może będą one jeszcze bardziej dotkliwe dla naszego budżetu.

Wszystkie powyższe zmiany planowane są do wdrożenia na 1 lipca 2020 r

Podsumowanie

Czy planowane zmiany pomogą poprawić bezpieczeństwo na naszych drogach? Czy ograniczą oszustwa nieuczciwych handlarzy? Czy poprawią komfort posiadania i użytkowania pojazdu? Na podstawie przytoczonych informacji, z całą pewnością można stwierdzić, że jest to krok w bardzo dobrym kierunku. Mimo, że niektóre te zmiany, nie wszystkim przypadną do gustu.