2 kwietnia 2024

Szkoda całkowita w leasingu auta – co warto wiedzieć ?

Patrząc przez pryzmat niskich zazwyczaj kosztów i elastyczności, leasing uchodzi za bardzo atrakcyjną formę finansowania auta. Leasingobiorca nie jest właścicielem samochodu, ale spoczywa na nim odpowiedzialność za ewentualne szkody, zaistniałe wskutek kolizji. Co więcej, skutki wypadku mogą być dla leasingobiorcy dotkliwe – jeśli ubezpieczyciel stwierdzi szkodę całkowitą. Tymczasem sytuacje na drogach bywają różne, wystarczy chwila nieuwagi lub po prostu zdarzenie kompletnie niespodziewane. Jak być na takie okoliczności przygotowanym? Co zrobić w razie zaistnienia szkody całkowitej?

Kiedy mówimy o szkodzie całkowitej?

Szkoda całkowita auta w leasingu uznana zostaje wtedy, gdy naprawa pojazdu okazuje się niemożliwa albo nieopłacalna pod względem ekonomicznym. Z pozoru błaha stłuczka ma więc szansę stać się podstawą ku jej stwierdzeniu. Samochód nie musi być bowiem kompletnie zniszczony, wystarczy, że koszt serwisu przekracza na dzień zdarzenia określoną procentowo wartość auta (np. 70% jego ceny rynkowej).

Szkoda całkowita a odszkodowanie

O ile zgodnie z prawem każdy samochód musi posiadać ważną polisę OC, tak dla pojazdu leasingowanego przewidziana jest obligatoryjne dodatkowa ochrona w postaci AC.  Wydaje się to pozytywną informacją dla leasingobiorcy ale jeżeli zaistnieje szkoda całkowita w leasingu, klient nie może liczyć na wiele korzyści poza zaliczeniem odszkodowania na poczet spłaty rat. Świadczenie otrzymuje wszak jako właściciel auta firma leasingowa. Mało kiedy mamy jednak do czynienia z tak optymistycznym wariantem aby kwota odszkodowania pokryła całość zobowiązania. Leasingobiorcy nie pozostaje wtedy nic innego poza regulowaniem rat z własnego budżetu, co często stanowi znaczące obciążenie finansowe i zastój w biznesie bądź kłopoty w zarządzaniu prywatnymi środkami.

Jak szkoda całkowita wpływa na umowę leasingu?

Kodeks Cywilny stanowi, że szkoda całkowita auta w leasingu powoduje wygaśnięcie umowy dzierżawy nie zwalniając jednak leasingobiorcy ze spłaty kolejnych, przewidzianych w niej rat. Mogą one zostać pomniejszone o kwotę wartościowych części wraku odsprzedanych firmie leasingowej oraz wspomnianą już sumę odszkodowania. Powyższa zasada, powinna też oczywiście widnieć w ogólnych warunkach samej umowy leasingu, dlatego dokument warto wnikliwie przeczytać.

Jak uniknąć strat i kłopotów w razie szkody całkowitej?

Czy można jednak jakkolwiek się zabezpieczyć? Tak, aby uniknąć przynajmniej strat finansowych? Owszem. Jest to realne dzięki wykupieniu specyficznego rodzaju polisy- ubezpieczenia GAP.  Opłacając jednocześnie AC, OC i ubezpieczenie GAP zwracana jest bowiem całkowita wartość pojazdu, zarówno w przypadku gdy uznana zostanie szkoda całkowita auta w leasingu jak też wtedy, kiedy samochód zostanie skradziony. Spora suma pieniędzy wystarcza wówczas na pokrycie wszystkich niespłaconych rat dzierżawy. Leasingobiorca na własną rękę będzie wyłącznie spłacał  prowizję, która była wliczona w koszty finansowania (o ile kwota zwrotu z polisy GAP jej nie ureguluje).

Ubezpieczenie GAP- przydatne informacje

Ubezpieczenie GAP ma charakter dobrowolny ale jak już wiemy okazuje się zbawienne dla osób decydujących się na leasing auta. Jako polisa od utraty wartości pojazdu stanowi rodzaj skutecznej ochrony przed pokaźnymi stratami finansowymi, mogącymi zaistnieć np. wskutek nieodwracalnych uszkodzeń samochodu. Działa na wyjątkowo prostej zasadzie. W razie stwierdzenia szkody całkowitej bądź kradzieży leasingobiorca otrzymuje od ubezpieczyciela podwójną rekompensatę: z ubezpieczenia AC oraz GAP. A ile kosztuje? Mając na uwadze zakres ochrony jaką gwarantuje, cena nie jest wygórowana, zwłaszcza, że ubezpieczenie GAP opłacamy co miesiąc. Zależy ona przede wszystkim od wartości pojazdu. Wiele firm leasingowych proponuje nawet doliczenie tejże dodatkowej składki do każdej raty. O wykupieniu ubezpieczenia GAP najlepiej pomyśleć wszak przed podpisaniem umowy leasingu, gdyż najprawdopodobniej samodzielnie wybrana polisa okaże się tańsza niżeli zaproponowana przez podmiot udzielający finansowania. Warto też wiedzieć, iż istnieją różne rodzaje ubezpieczenia GAP: fakturowy, finansowy, indeksowy oraz Casco. Dla posiadaczy samochodu w leasingu poleca się GAP fakturowy, dedykowany generalnie użytkownikom pojazdów nowych i używanych lecz nie starszych niż 6-letnie. Polisa taka opiewa zwrot pełnej ceny fakturowej auta po odliczeniu zwrotu z OC. Ponadto, jeżeli nabyliśmy ubezpieczenie GAP na własną rękę, działa ono także wtedy, jeśli dzierżawiony samochód stanie się naszą własnością po zakończeniu umowy.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.  Informacje w artykule aktualne na dzień publikacji.